Ga naar hoofdinhoud
Wij laten voor iedere deelnemer een boom planten

Disclaimer

Disclaimer

PAOT Madonna di Campiglio draagt veel zorg voor de privacy van haar websitebezoekers. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. In het geval dat u uw persoonsgegevens kenbaar maakt naar aanleiding  of via deze website handelt PAOT Madonna di Campiglio in overeenstemming met de Wet Algemene verordening persoonsgegevens (AVG).

Bij alle diensten die wij voor opdrachtgevers verrichten vindt de verwerking van persoonsgegevens op een wijze plaats die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving wordt gesteld. Wij hebben heldere afspraken gemaakt en protocollen ingesteld om te waarborgen dat wij zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.

Wij verstrekken gegevens van opdrachtgevers niet aan derde partijen zonder voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PAOT Madonna di Campiglio is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

PAOT Madonna di Campiglio maakt geen gebruik van functionele en analytische cookies. Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van tracking cookies.

Dit privacy statement is van toepassing op alle webpagina’s van PAOT Madonna di Campiglio. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Back To Top