skip to Main Content

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:

Herkent u de complicaties die kunnen optreden bij een patiënt met tandletsel
Heeft u kennis van de indicatiestelling en optimalisatie van 2D röntgenopnamen en kunt u dit integreren in uw dagelijks handelen in de tandheelkundige praktijk.
Heeft u kennis van de diagnostische mogelijkheden en beperkingen van CBCT opnamen.
Heeft u kennis van de indicatiestelling en optimalisatie van CBCT opnamen en de criteria voor verwijzen.
Kunt u de meest voorkomende afwijkingen, afgebeeld op 2D en 3D röntgenopnamen, herkennen en onderscheiden van de normale anatomie.
Herkent u de complicaties die kunnen optreden bij een patiënt met tandletsel
Heeft u kennis betreffende het onderzoek, de diagnose en de behandeling van traumata van het gebit en aangezicht
Leert u omgaan met de diagnostische en therapeutische dilemma’s bij de behandeling van tandletsel
Kunt u de basisprincipes van stralingshygiëne, zoals beschreven in de richtlijnen voor tandheelkundige radiologie, toepassen in uw dagelijks handelen in de tandheelkundige praktijk.
De cursist kan de meest voorkomende aangezichtsletsels benoemen
De cursist weet welke aanvullende diagnostiek moet worden verricht bij aangezichtsletsels
De cursist kan diagnostisch onderscheiden welke fracturen en letsels moeten worden doorverwezen
De cursist heeft kennis van de behandelopties voor aangezichtsletsels
De cursist kan eenvoudige dento-alveolaire letsels in principe in de eigen praktijk behandelen

Door het volgen van dit gedeelte van de cursus voldoet u aan 4 uur nascholing zoals verplicht gesteld voor tandartsen in de Praktijkrichtlijn Radiologie van de KNMT en voldoet u aan de eis die de IGJ stelt aan nascholing op het gebied van stralingsbescherming zoals opgenomen in het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming.

Back To Top