skip to Main Content

Leerdoelen Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:

Heeft u kennisgemaakt met de basisfilosief van de kPNI, PNEI en FM

Kunt u de basismechanismen achter veel chronische ziektebeelden begrijpen en herkennen

Kunt u de vertaling van de opgedane kennis maken naar de de dagelijks praktijk

Herkent en begrijpt u de rol van de mondgezondheid binnen chronische ziekte beelden

Weet u hoe u een slijtagepatient dient te behandelen met het gebruik van een setup en het overzetten van digitaal naar intra-oraal

Begrijpt u het concept comprehensive dentistry

Weet u wat bedoeld wordt met chirurgisch versnelde orthodontie en wat de voordelen hiervan zijn voor de behandeling

Door het volgen van dit gedeelte van de cursus voldoet u aan 4 uur nascholing zoals verplicht gesteld voor tandartsen in de Praktijkrichtlijn Radiologie van de KNMT en voldoet u aan de eis die de IGJ stelt aan nascholing op het gebied van stralingsbescherming zoals opgenomen in het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming.

Back To Top